Efter att ha drivit Aspenäs Herrgård utanför Göteborg i mer än 20 år har Comwell beslutat att inte förlänga avtalet med ägarna till det svenska konferenshotellet. Beslutet fattas mot bakgrund av Comwells strategiska utveckling och Nordic Hotel Consulting är redo att ta över verksamheten från och med den 1 maj 2021.

Comwell Hotels koncernledning har beslutat att inte förlänga kontraktet för ett av sina två svenska hotell från och med våren 2021. K/S Aspenäs Hotelopsparing som äger Aspenäs Herrgård, har beslutat att ingå ett förvaltningsavtal för den fortsatta driften av hotellet med Nordic Hotel Consulting, när kontraktet med Comwell upphör i slutet av april. På så sätt säkerställs den fortsatta driften av den historiska herrgårdens hotell- och konferensverksamhet.

”Det är naturligtvis tråkigt att vi inte längre kommer att driva Aspenäs Herrgård. Vi har drivit anläggningen i mer än 20 år och har varit nöjda med både hotellet, platsen, våra duktiga medarbetare och de många trogna gäster vi har haft under åren. När ett kontrakt håller på att gå ut är det naturligt att vi frågar oss själva om hotellet i fråga fortfarande är relevant för de kundsegment som vi vanligtvis utvecklar våra produkter för. Efter noggrant övervägande har vi kommit fram till att detta inte längre är fallet för Aspenäs Herrgård”, sade Comwells koncernchef Peter Schelde och betonade samtidigt att Comwell fortsätter driften av koncernens andra hotell i Sverige, Varbergs Kusthotell.

Styrelseordförande för K/S Aspenäs Hotelopsparing, Peder Engelbrecht, är glada över att kunna säkra den framtida verksamheten på Aspenäs Herrgård:
”Vi har under alla år haft ett mycket positivt samarbete med Comwell som har drivit hotellet med stor respekt för platsens historia och dess mycket speciella läge i ett mycket naturskönt område. För att säkerställa en fortsatt professionell drift har K/S Aspenäs Hotelopsparing tecknat ett managementavtal med Nordic Hotel Consulting som tar över verksamheten från och med den 1 maj 2021. Samtidigt har vi ingått kortvariga samarbetsavtal med Comwell om försäljning, marknadsföring och ekonomisk förvaltning så att vi får en så smidig och bra övergång som möjligt efter den 30 april. Både K/S Aspenäs Hotelopsparing och Nordic Hotel Consulting ser fram emot ett bra samarbete med hotellets nuvarande ledning och medarbetare.”

Aspenäs Herrgård ligger i Lerum 20 minuter från Göteborg. Den historiska herrgården har drivits som hotell- och konferensverksamhet sedan 1967 och har i dag 33 mötes- och konferensrum, 112 hotellrum och en restaurang. Comwell har varit driftsoperatör på det svenska konferenshotellet sedan 2000, och det senaste kontraktet ingicks 2006.

Nuvarande vd Carina Gustavsson fortsätter att leda Aspenäs Herrgård när Nordic Hotel Consulting tar över verksamheten den 1 maj 2021. Hon lovar att hon kommer att göra sitt yttersta för att dialogen för medarbetarna kring övergången ska ske på ett fint och öppet sätt.

”Aspenäs Herrgård betyder mycket för mig och har gjort det i alla de 20 år jag har varit anställd här. Det är en plats med stor potential och jag ser fram emot att fortsätta arbeta med utvecklingen av denna underbara plats. Jag var här i går, jag är här i dag och jag kommer att vara här i morgon”, sade vd Carina Gustavsson.

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta undertecknad.

Med vänlig hälsning
Simon Verheij
PR & Communication Specialist
Comwell Hotels
Tfn +45 3010 8244/M. sive@comwell.dk